System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\inetpub\vhosts\unitechmachinetools.com\httpdocs\count\count_visit.txt' is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) at System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append) at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamWriter..ctor(String path) at ASP.global_asax.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\vhosts\unitechmachinetools.com\httpdocs\Global.asax:line 64 CÔNG NGHỆ ĐA NGÀNH
DANH MỤC SẢN PHẨM
Sản phẩm
bán chạy
TIN MỚI CẬP NHẬT


PHỤ KIỆN, DAO CỤ
Giá:
Liên hệ
Đặc điểm:
 
Mô tả sản phẩm:


D: Đường kính

FL: chiều sâu khoan

OAL: chiều dài tổng thể

MT: độ côn 

 

D

FL

OAL

MT

 

D

FL

OAL

MT

 

D

FL

OAL

MT

 

D

FL

OAL

MT

3.0

33

114

1

 

15.75

120

218

2

 

28.50

175

296

3

 

50.5

225

374

4

3.2

36

117

1

 

16.00

120

218

2

 

28.75

175

296

3

 

51.0

225

374

5

3.5

39

120

1

 

16.25

125

223

2

 

29.00

175

296

3

 

52.0

225

374

5

3.8

43

124

1

 

16.50

125

223

2

 

29.25

175

296

3

 

53.0

225

374

5

4.0

43

124

1

 

16.75

125

223

2

 

29.50

175

296

3

 

54.0

230

417

5

4.2

43

124

1

 

17.00

125

223

2

 

29.75

175

296

3

 

55.0

230

417

5

4.5

47

128

1

 

17.25

130

228

2

 

30.00

175

296

3

 

56.0

230

417

5

4.8

52

133

1

 

17.50

130

228

2

 

30.25

180

301

3

 

57.0

235

422

5

5.0

52

133

1

 

17.75

130

228

2

 

30.50

180

301

3

 

58.0

235

422

5

5.2

52

133

1

 

18.00

130

228

2

 

30.75

180

301

3

 

59.0

235

422

5

5.5

57

138

1

 

18.25

135

233

2

 

31.00

180

301

3

 

60.0

235

422

5

5.8

57

138

1

 

18.50

135

233

2

 

31.25

180

301

3

 

61.0

240

427

5

6.0

57

138

1

 

18.75

135

233

2

 

31.50

180

301

3

 

62.0

240

427

5

6.2

63

144

1

 

19.00

135

233

2

 

31.75

185

306

3

 

63.0

240

427

5

6.5

63

144

1

 

19.25

140

238

2

 

32.00

185

334

4

 

64.0

245

432

5

6.8

69

150

1

 

19.50

140

238

2

 

32.50

185

334

4

 

65.0

245

432

5

7.0

69

150

1

 

19.75

140

238

2

 

33.00

185

334

4

 

66.0

245

432

5

7.2

69

150

1

 

20.00

140

238

2

 

33.50

185

334

4

 

67.0

245

432

5

7.5

69